×
IMPLICĂ-TE

Reduceri la asigurarea medicală obligatorie

Informaţie

privind avantajele achitării primei de asigurare medicală obligatorie până la data de 31 martie 2021:

 

  • reducere de 75%   (achită doar 1.014 lei) – pentru proprietarii de teren cu destinaţie agricolă;
  • reducere de 60%   (achită doar 1622, 40 lei) – persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul;
  • reducere de 50% (achită doar 2028 lei) –Fondatorii de Întreprinderi Individuale; Fondatorii de Gospodării Ţărăneşti; Persoane fizice care pe bază de contract iau în arendă terenuri cu destinaţie agricolă (cotă); Titularii Patentei de întreprinzător; Persoane fizice ce dau în arendă unităţi de transport, utilaje, încăperi şi alte bunuri materiale; alţi Cetăţeni care nu sânt angajaţi, nu fac parte din categoriile enumerate, nu sânt asiguraţi de Guvern şi fa dovada aflării în R. Moldova cel puţin 183 zile pe parcursul anului bugetar; Străinii cărora li s-a acordat drept de şedere provizorie pe teritoriul R. Moldova pentru reintegrarea familiei, studii, activităţi umanitare sau religioase şi care nu sânt angajaţi.

Achită prețul integral 100%   (4056 lei) – Mediatorii; Notarii; Avocaţii; Executorii judecătoreşti; Experţii judiciari; Interpreţii; Traducătorii şi Administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege, Persoanele care exercită independent profesia de Medic de Familie, neangajaţi, în una din formele de organizare a activităţii prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995.

Cetăţenii R. Moldova, care nu fac parte din categoriile de plătitori obligaţi să se asigure individual până la 31 martie şi care achită prima după 31 martie, fac dovada aflării peste hotarele R. Moldova mai mult de 183 zile pe parcursul anului bugetar, obţin statutul de persoană asigurată după achitarea integrală a primei de asigurare (4056,00 lei).

        Persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, obţin statutul de persoană asigurată în anul 2021 de la data achitării primei de asigurare până la data de 31 decembrie 2021.

NOTĂ: După data de 31 martie 2021, persoanele care nu s-au asigurat în mod individual în termenul stabilit de legislaţie vor achita integral prima de asigurare, penalitate în mărime de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere şi amendă contravenţională (de la 750 lei până la 1650 lei), după caz, iar statutul de persoană asigurată va fi acordat peste 7 zile din data achitării.

Alte detalii – AICI