×
IMPLICĂ-TE

reglementarea proprietăţii funciare

Atribuțiile specialistului:

– dirijează procesul de reglementare a regimului proprietăţii funciare în s Costești;
– efectuează controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
– elaborează şi coordonează scheme privind delimitarea terenurilor în proprietate, posesiune şi folosinţă;
– examinează şi aprobă scheme, proiecte şi alte documente referitoare la organizarea teritoriului;
– exercită controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
– ţine evidenţa contractelor de arendare a terenurilor agricole încheiate în baza legii;
– întocmeşte documentele necesare în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire;
– întocmeşte cadastrul general pentru localitate conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
– asigură evidenţa posesorilor de terenuri din intravilan și extravilanul satului;
– asigură legalitatea actelor privind darea în administrare, locaţiune, înstrăinare etc. a terenurilor ce fac parte din proprietatea publică a consiliului sătesc;

-înregistrează gospodăriile țărănești, contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor etc.;

-elaborează extrase din registrul gospodăriilor țărănești;

-asigură înregistrarea la OCT  și scoaterea la licitație a bunurilor imobile publice;

-eliberează certificate provizorii.

0268 92732, 0 268 52274

Activitatea este reflectată și pe pagina-sursă https://costesti.md/