×
IMPLICĂ-TE

tineret şi sport

– avizează cererile de înscriere în registrul sportiv al asociaţiilor şi cluburilor sportive şi ia la evidenţă asociaţiile sportive locale.
– susţine federaţiile sportive în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive atît locale cît şi naţionale.
– colaborează cu instituţiile şcolare pentru acordarea ajutorului în organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar.
– contribuie la organizarea în comun cu asociaţiile, cluburile, federaţiile de specialitate şi agenţii economici prin intermediul mass-media, propagarea pe scară largă a culturii fizice şi sportului în rîndul populaţiei.
– elaborează planurile de activitate, regulamentele pentru desfăşurarea manifestărilor sportive de masă în satul Costești.
– elaborează şi realizează programele de activitate în conformitate cu necesităţile şi interesele tinerilor sportive.
– conlucrează cu organizaţiile de tineret şi instituţiile de învăţămînt din sat cu alte organe şi instituţii în scopul propagării sportului.
– realizează programele de dezvoltare a sportului prin organizarea diverselor activităţi sportive.

0 268 92731

Activitatea serviciului este reflectată și pe pagina-sursă https://costesti.md/