×
IMPLICĂ-TE

ECONOMIST

 0268 51277

-pregăteşte propunerile motivate de stabilire pe teritoriul satului a cotelor impozitului pe bunurile imobiliare;

-studiază executarea planului la venituri şi face propuneri de redresare a situaţiei;

-coordonează tabelele lunare a instituţiilor bugetare;

-controlează corectitudinea listelor de tarificare a instituţiilor bugetare;

-calculează mărimea plăţii de dare în arendă a bunurilor ce aparţin primăriei în corespundere cu prevederile legii bugetului anual;

-duce evidenţa executării contractelor de vînzare şi dare în arendă a terenurilor proprietate publică;

-conlucrează cu juristul primăriei în vederea asigurării executării contractelor în corespundere cu legislaţia în vigoare.

 

Activitatea serviciului este reflectată și pe pagina-sursă https://costesti.md/