×
IMPLICĂ-TE

JURIST

-elaborează documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor necesare în realizarea competenţelor primarului;

-participă la procesul de elaborare, redactare a proiectelor de decizii ale consiliului sătesc, dispoziţiilor primarului, pe care le avizează pentru legalitate;

-verifică şi acordă viză de legalitate pentru toate actele administrative, contractele economice, civile;

-reprezintă APL Costești în instanţele de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din rapoartele cu alte autorităţi publice; ţine evidenţa operativă a tuturor cazurilor în curs de judecată;

-ia măsuri pentru punerea în aplicare a hotărîrilor judecătoreşti;

-urmăreşte apariţia actelor normative din care rezultă sarcini pentru personalul primăriei şi face propuneri în consecinţă,

-participă la negocierea divergenţelor contractuale în care este implicată primăria Costești;

-alte însărcinări, la indicația Primarului.

 

Activitatea serviciului este reflectată și pe pagina-sursă https://costesti.md/