×
IMPLICĂ-TE

RELAȚII CU PUBLICUL

0 268 52863

Serviciul:

 • aduce la cunoştinţa conducerii primăriei şi şefilor serviciilor articole de interes ce vizează satul Costești, Primăria şi Consiliul;
 • primeşte publicaţiile din străinătate şi face propuneri de repartizare a acestora pe servicii, în funcţie de conţinutul informaţiilor şi asigură traducerea celor care rămîn la dispoziţia serviciilor;
 • primeşte corespondenţa din străinătate, asigură traducerea acesteia şi transmiterea răspunsurilor;
 • asigură întreţinerea şi actualizarea datelor difuzate prin  INTERNET şi în pagina WEB www.costesti.md;
 • pune la dispoziţia cetăţenilor documentele necesare ;
 • informează cetăţenii cu privire la serviciile oferite de primărie;
 • asigură conducerea şi actualizarea evidenţelor organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate, în baza datelor furnizate de serviciile primăriei şi a altor instituţii sau organisme cu atribuţii în acest domeniu;
 • iniţiază şi face propuneri pentru proiecte finanţate de instituţiile donatoare;
 • organizează publicarea materialelor specialiştilor primăriei care prezintă interes pentru locuitorii satului;
 • îndrumă cetăţenii, reprezentanţii instituţiilor publice şi agenţilor economici să se adreseze în funcţie de competenţele altor instituţii locale sau centrale după caz;
 • asigură organizarea conferinţelor de presă ale primarului şi consiliului sătesc pe baza materialelor puse la dispoziţie de serviciile primăriei;
 • realizează materialele şi lucrările necesare primăriei cu prilejul sărbătoririi unor evenimente naţionale şi locale (anunţuri, invitaţii, felicitări, filmări, etc.) precum şi protocolul acestora;
 • asigură protocolul pentru delegaţii din ţară şi străinătate, întocmeşte şi asigură realizarea programului pentru primiri şi vizite ale acestora, cazare, masa, cadouri, în colaborare cu contabilitatea;
 • asigură reflectarea în presa locală şi republicană a activității Consiliului sătesc şi Primăriei.

Activitatea serviciului este reflectată pe pagina-sursă https://costesti.md/