×
IMPLICĂ-TE

COLECTAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

-deschide şi duce evidenţa conturilor personale la fiecare plătitor de impozite;

-calculează, întocmeşte şi înmînează avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare în termenii stabiliţi de legislaţie;

-duce evidenţa registrelor de gospodării pe sectorul repartizat;

-asigură evidenţa integrală a contribuabililor amplasaţi în sectorul deservit;

-examinează scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor;

-în comun cu IF, îndeplineşte atribuţiile privind compensarea sau restituirea sumelor plătite în plus şi care urmează a fi restituite, conform legislaţiei în vigoare; participă la executarea silită a obligaţiilor fiscale.

 0268 92732

Activitatea serviciului este reflectată și pe pagina-sursă https://costesti.md/